FORMÅL OG MÅLGRUPPE

Café Paraplyen har driftsaftale med Varde Kommune og er et åbent tilbud til alle borgere i kommunen. Læs her om caféens formål og målgruppe.

  

    

OM CAFÉ PARAPLYEN

Café Paraplyen blev startet i 1995 i samarbejde mellem KFUM's Sociale Arbejde og Varde Kommune med det formål at skabe et alkoholfrit miljø, der er åbent for alle. Caféen drives i stor udstrækning af frivillige. 

Café Paraplyen er en alkoholfri café, hvor alle - store som små - er velkomne. Her kan du købe dagens ret, kaffe, te, hjemmebagt kage, smørrebrød mm. Du kan også altid komme og få en snak.

Café Paraplyen er en social café med social faglige medarbejdere, og cirka 45 frivillige. Og en opsøgende støtte/kontaktperson. Caféen er primært et tilbud til personer, der er ensomme eller ramt af psykiske problemer eller misbrug. Alle, der vil være en del af et socialt fællesskab, er dog velkommen

 

  

FORMÅL

Café Paraplyen er et socialt værested, som drives af KFUM’s Sociale Arbejde i samarbejde med Varde Kommune.

KFUM’s Sociale Arbejdes formål er på den danske folkekirkes grund at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.

Café Paraplyens formål er at:

 • Skabe et alkoholfrit miljø, der er åbent for alle
 • Hjælpe og støtte mennesker med problemer gennem hjælp til selvhjælp
 • Tilbyde forebyggende, oplysende og opsøgende arbejde til personer, der er truet af alkoholmisbrug eller andre former for misbrug
 • Åbne mulighed for at inddrage mennesker i et aktivt fællesskab – også arbejdsfællesskab

Formålet søges gennemført ved blandt andet at:

 • Skabe en base for misbrugskonsulentens udadrettede arbejde og aktiviteter
 • Drive café med det sociale samvær som det centrale element
 • Samarbejde med relevante sociale instanser

  

MÅLGRUPPE

Café Paraplyens målgruppe er:

 • Familier samt enkeltpersoner med særlige sociale vanskeligheder
 • Enhver, der har brug for at deltage i et accepterende og aktiverende socialt fællesskab
 • Personer, der har problemer med misbrug af alkohol og andre rusmidler
 • Personer, der føler sig ensomme
 • Personer med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com